Krewetkarium.eu Rss

Twardość wody

Kategoria: Porady

W dzisiejszym artykule postaram się opisać, czym tak naprawdę jest i skąd się bierze twardość wody. Większość akwarystów podmienia wodę z sieci wodociągowej, która tak naprawdę pochodzi bezpośrednio z wód gruntowych lub z wód płynących i oczyszczana jest w oczyszczalniach ścieków.

“Twardnienie” wody jest zjawiskiem polegającym na tym, że wody opadowe zawierające dwutlenek węgla (CO2) przy przechodzeniu przez kolejne warstwy gleby i skał rozpuszczają zawarte w nich minerały. Twardość wody zależy od tego przez jakie warstwy woda przenika i jak długo zalega w podłożu.

Rozróżniamy dwa rodzaje twardości:

  • twardość ogólna (GH)
  • twardość węglanowa (KH)

Twardość ogólna zawiera wszystkie jony ziem alkalicznych, czyli jonów wapnia i magnezu rozpuszczonych w wodzie, które nie występują w wodzie w postaci czystej, lecz przyjmują postać rozpuszczonych soli np. siarczanów, węglanów czy chlorku wapnia i magnezu.

Twardość węglanowa zawiera jony ziem alkalicznych w postaci węglanowej. Przeważnie twardość węglanowa jest niższa od twardości ogólnej.

sildenafil 100mg billig preis
bromazanil 3 mg rezeptfrei kaufen

Twardość wody u większości ryb i roślin posiada dużą tolerancję. Warto jednak dążyć do utrzymania twardości węglanowej w granicach 5-15 st.n (stopni niemieckich), natomiast twardość ogólna nie powinna przekraczać 20 st.n.

Warunki wodne krewetek

Kategoria: Porady

Poszczególne gatunki krewetek karłowatych nieznacznie różnią się od siebie, jednak można przyjąć, że dla większości z nich korzystna będzie woda o temperaturze w przedziale od 18 do 23 stopni C. Zalecana jest woda o twardości ogólnej do 10 dGH czyli woda miękka oraz lekko kwaśna o ph 6,5.

Warto wspomnieć, że wszystkie gatunki krewetek karłowatych są bardzo wrażliwe na obecność w wodzie środków chemicznych np. azotyny (NO2), azotany (NO3)  oraz metali ciężkich (szczególnie miedzi). W krewetkariach nie należy stosować standardowych uzdatniaczy do wody akwariowej. Na rynku pojawiły się specjalne uzdatniacze przeznaczone dla krewetek. Zaletą tych preparatów jest:

  • poprawa jakości wody akwariowej,
  • wychwytywanie i wiązanie toksycznych związków chemicznych, oraz metali ciężkich,
  • zawartość witamin i mikroelementów, które korzystnie wpływają na samopoczucie krewetek,
  • zawartość dodatków antystresowych,
  • zawartość pozytywnych bakterii nitryfikacyjnych

Bardzo dobrym zastosowaniem jest korzystanie z filtra odwróconej osmozy z dodatkiem niewielkiej ilości soli mineralnych służących do przygotowania wody akwariowej, Zaletą tej metody jest to , że można dowolnie sterować twardością wody.

Krewetki można przyzwyczaić do mniej korzystnej twardości i odczynu wody, lecz nie polecam testować dużych skoków temperatury wody, ponieważ skorupiaki te są bardzo wrażliwe na przegrzanie oraz mogą przestać się rozmnażać.