Krewetkarium.eu Rss

Twardość wody

Kategoria: Porady

W dzisiejszym artykule postaram się opisać, czym tak naprawdę jest i skąd się bierze twardość wody. Większość akwarystów podmienia wodę z sieci wodociągowej, która tak naprawdę pochodzi bezpośrednio z wód gruntowych lub z wód płynących i oczyszczana jest w oczyszczalniach ścieków.

“Twardnienie” wody jest zjawiskiem polegającym na tym, że wody opadowe zawierające dwutlenek węgla (CO2) przy przechodzeniu przez kolejne warstwy gleby i skał rozpuszczają zawarte w nich minerały. Twardość wody zależy od tego przez jakie warstwy woda przenika i jak długo zalega w podłożu.

Rozróżniamy dwa rodzaje twardości:

  • twardość ogólna (GH)
  • twardość węglanowa (KH)

Twardość ogólna zawiera wszystkie jony ziem alkalicznych, czyli jonów wapnia i magnezu rozpuszczonych w wodzie, które nie występują w wodzie w postaci czystej, lecz przyjmują postać rozpuszczonych soli np. siarczanów, węglanów czy chlorku wapnia i magnezu.

Twardość węglanowa zawiera jony ziem alkalicznych w postaci węglanowej. Przeważnie twardość węglanowa jest niższa od twardości ogólnej.

sildenafil 100mg billig preis
bromazanil 3 mg rezeptfrei kaufen

Twardość wody u większości ryb i roślin posiada dużą tolerancję. Warto jednak dążyć do utrzymania twardości węglanowej w granicach 5-15 st.n (stopni niemieckich), natomiast twardość ogólna nie powinna przekraczać 20 st.n.

Wyślij komentarz


dwa + jeden =